Tolkens fornemmeste opgave

Paulina Lundén

Tolkens fornemmeste opgave

Tolkning er ikke blot et spørgsmål om at tolke det sagte mellem to parter. Det er mindst lige så vigtigt at tage ansvar for den ikke-sproglige forbindelse mellem parterne, hvis du spørger Paulina Lundén. Derfor er det netop den sidstnævnte forbindelse, der fascinerer og motiverer Paulina til at påtage sig både teknisk svære opgaver og længerevarende opgaver som polsk tolk, eksempelvis i forbindelse med at danske virksomheder flytter et produktionsled til Polen, fordi hun føler, hun kan gøre en solid forskel for de involverede parter.

Første polak som tolk og translatør i Kattesundet

Paulina Lundén har været tilknyttet Alpha-Lingua siden 2017 som kontorets eneste og første polske translatør og tolk. Da hun ankom til kontoret i Kattesundet, bar hun rundt på en stor læderkuffert af den gammeldags slags, der vejer som et helt bibliotek og er indrettet med forskellige rum og lommer. Det er figurativt ment, men kunne være bogstaveligt – lidt ligesom at tolkning for Paulina ikke kun handler om det bogstavelige i professionen, men ligeså meget om alt det, der ligger udenom sproget, så som forståelse for kulturelle forskelle to lande og to folk imellem.

En kuffert fuld af tolke-erfaring

I Paulinas kuffert er der således et rum, der indeholder en udviklet forståelse for de kulturelle forskelle mellem Danmark og Polen, et andet rum gemmer på viden om de tekniske processer i produktionsvirksomheder, og i tilgift er der et rum fuld af tal og regnskabsviden. Der er også alle lommerne med rynkebånd foroven, hvor den ene gemmer på indblik i en terminologi, som er særligt nyttig ved opgaver for politiet og domstolene.
Rummet med tal og kolonner kommer fra Paulinas tid som bogholder hos et revisionsfirma: ”Jeg skulle tjekke årsregnskaber og sikre, at revisorerne ikke havde lavet fejl i dem. Og den type opgaver synes jeg er ret sjove, fordi man virkelig skal være grundig. Det har desuden givet mig indgående indblik i regnskab og økonomi og har rustet mig til at udføre oversættelser af økonomisk karakter.” Mange vil desuden mene, at det, at finde tilfredsstillelse i at nørkle med detaljerne, er en klassisk forudsætning for enhver god translatør og tolk.

Tolkning handler om mere end blot at oversætte verbalt

Tolke som Paulina Lundén mener i tilgift, at det er af afgørende betydning, at ens erfaringskuffert er så rummelig som mulig, da tolkning handler om mere end blot at oversætte verbalt. Og for Paulina i særdeleshed skal den kuffert indeholde et rum med arkivlommer til alle de forskelle mellem sprogene, som du ikke kan læse dig til ved at slå op i en ordbog, men som har en enorm betydning for kommunikationen mellem mennesker og dermed en enorm betydning for tolkens profession og virke.

Som tolk motiveres jeg af de menneskelige interaktioner:
”Når jeg står med en flok polakker, der skal have overdraget viden om et produktionsled, og danskerne gerne vil videregive deres viden, så produktions- OG kvalitetsniveauet fortsætter, selvom opgaven flytter til Polen, så er det i mine øjne min opgave at bygge den gode menneskelige bro mellem de to parter ud over naturligvis at formidle stoffet korrekt. Jeg føler altid ansvar for, at det bliver et vellykket møde mellem de to parter, selvom det egentlig ikke er mit ansvar.”

Tolkning er ikke kun tolkning af den sproglige formidling

Det ansvar, som Paulina føler for den ikke-sproglige kommunikation mellem parterne, er netop grunden til, at den her type opgaver finder vej til netop Paulinas indbakke. Det er hun ikke i tvivl om, for hun får gang på gang bekræftet, at også de danske operatører mener, at det er utrolig vigtigt, at deres ansvarsfølelse for deres gamle erhverv bliver oversat, og ikke blot som generelle instrukser, men med passion og menneskelig forståelse og indblik. Det handler altså om andet end den sproglige formidling.

”Jeg kan godt lide denne type opgaver, fordi jeg, ud over at tolke og bruge mine sprog, agerer bisidder i mødet mellem to kulturer og to folk. Når jeg bliver tilknyttet et projekt over en længere periode, har det en håndfuld fordele, som man bestemt ikke skal kimse ad: Jeg har tid til at gå i dybden med den rette terminologi, jeg lærer fyldestgørende om de tekniske processer, og jeg får indsigt i den aktuelle kultur.”

Paulina navigerer gennem sit sprogs finesser bedre end en GPS: ”Forståelse for kulturelle forskelle er af afgørende betydning for alle mine kolleger og for vores fag. Man kunne sige, det er dér, vi adskiller os fra maskinerne og de ufaglærte sprogfolk; for det er ikke nok at kunne sproget.” En professionel tolk er mere end blot en oversættermaskine af kød og blod.

Skrevet af Caroline Qvist Abel