Stor debat efter ny tolkerapport

I slutningen af oktober 2015 udgav Translatørforeningens tolkeudvalgrapporten Tolkning i den offentlige sektor, som satte fokus på mangelfuld tolkning i den offentlige sektor. Den ene af Alpha-Linguas to italienske translatører, Carina Graversen, var en af drivkræfterne bag rapporten. Translatørforeningens medlemmer (og alle Alpha-Linguas partnere) er som translatører uddannet i tolkning, men foreningen sætter alligevel fokus på manglen på kvalificerede tolke på de mange sprog, som der ikke findes translatører i, fordi den opfatter det som et medansvar at faget professionaliseres. Rapporten indeholdt en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse udført blandt tolkebrugere i den offentlige sektor, som viste, at kvaliteten af tolkning i Danmark halter. Rapporten fastslog, at størstedelen af de tolke, der arbejder på det juridiske, sociale og sundhedsmæssige område ikke har en uddannelse i tolkning eller sprog og ikke er blevet testet i tolkning eller sprog. Rapporten viste også, at ni ud af ti respondenter i spørgeskemaundersøgelsen har oplevet problemer med kvaliteten af tolkning. Det interessante er, at alle respondenter, uanset arbejdsområde, peger på, at problemerne skyldes mangelfulde sproglige kvalifikationer på enten dansk og/eller det fremmedsprog, der tolkes til og fra, men også manglende indsigt i, hvad en tolk kan, skal, må og bør gøre i tolkesituationen. Rapportens resultater har affødt en hel del presseomtale og debat. Der har været artikler og udtalelser fra både advokater, dommere, organisationer og andre fagfolk, som jævnligt oplever mangelfuld tolkning til skade for bl.a. patient- og retssikkerheden for de ikke-dansktalende, som skal kommunikere med den offentlige sektor. Tolkeudvalgets hjemmeside har en oversigt over den presseomtale, der har været. I Alpha-Lingua® er vi glade for at se, at der nu er øget interesse for at sikre kvalitet i tolkning i den offentlige sektor. Som det er nu, har offentligt ansatte tolkebrugere f.eks. ikke adgang til en national, offentligt tilgængelig liste over kvalificerede tolke, så det kan være svært for dem at finde frem til en kvalificeret tolk. Det ville være til rigtig stor gavn, hvis der fandtes en sådan liste. En certificeringsordning kunne bidrage med at opkvalificere tolkene, således at brugerne ville kunne gennemskue, om en tolk er kvalificeret til at tolke eller ej. I debatten siden offentliggørelsen af rapporten har der også været holdninger fremme om, at tolkebrugerne i den offentlige sektor bør oplæres i det at arbejde med tolke. Alpha-Lingua® bakker naturligvis op om dette, da vi, som er uddannede tolke, jævnligt oplever, at tolkebrugerne ikke er klædt ordentligt på til at arbejde med tolk. Både tolke og tolkebrugere har selvfølgelig brug for at vide, hvordan man bedst gennemfører samtaler med tolk.