Mette Davies

Certificeret translatør og tolk i engelsk

Mette Davies
Tlf. +45 27213358
davies@alpha-lingua.dk

Mette Davies er uddannet cand.ling.merc. i engelsk fra Handelshøjskolen i Aarhus. I 1998 blev Mette statsautoriseret og er i dag certificeret translatør og tolk.

I mere end 20 år har Mette forfinet sine evner som professionel translatør og tolk. Siden 2000 har Mette Davies gennem sin oversættervirksomhed leveret kvalitetsoversættelser til erhvervslivet – både direkte til virksomheder og det offentlige og som underleverandør til oversættelsesbureauer.

Kvalitet er Mettes kendetegn

Mette Davies er garant for professionelle kvalitetsoversættelser – det vil sige oversættelser, der fungerer som selvstændige tekster på det sprog, de er oversat til. Dette garanterer Mette gennem et tæt samarbejde med sine kunder, da hun har erfaret, at jo bedre hun kender sine kunder (og deres virksomheder), desto bedre kan hun imødekomme deres oversættelsesbehov. En oversættelse er nemlig ikke blot en oversættelse; en hvilken som helst tekst vil udefra blive oplevet som en del af afsenderens DNA, og ligeledes vil kvaliteten af en oversættelse reflektere tilbage på den virksomhed, der står som afsender. Som arbejdsredskab til at sikre den kvalitet, Mette er garant for, benytter hun oversættelsesværktøjet Trados Studio, der sikrer ensartethed i brug af termer og konsekvens i forhold til eventuelle tidligere oversættelser for samme kunde.

Mettes Davies’ specialeområder

Mette Davies tilbyder oversættelser inden for flere fagområder, bl.a. juridisk og økonomisk sprog samt markedsføring og alment sprog. Ligeledes påtager hun sig opgaver inden for sprogrevision og korrektur af både danske og engelske tekster. Men hendes specialeområder, og det, der får hendes sproghjerte til at ventilere hjernen, er spændet mellem det stringente juridiske og det kreative markedsføringssprog. Spændet mellem de to giver hende nemlig mulighed for at bringe alle sine kompetencer i spil; præcision og punktlighed, passion og professionalisme.

Mette Davies er certificeret i engelsk og dansk, men tilbyder desuden oversættelser fra svensk og norsk til engelsk eller dansk.

Opført på Rigspolitiets tolkeliste

Mette Davies er opført på Rigspolitiets tolkeliste i 2013 og udfører tolke- og oversættelsesopgaver for politi og domstole inden for de strafferetlige og familieretlige områder. Mette er således kyndig i oversættelse af stævninger, svarskrifter, kendelser, retsanmodninger o.a.
Øvrige opgaver inden for juridisk sprog omfatter aftaleret og selskabsret.

Tolkeopgaverne udfører Mette Davies både hos politiet under afhøringer og i retten under grundlovsforhør og retssager (byret og landsret). For erhvervslivet derimod udfører Mette tolkeopgaver i forbindelse med bl.a. møder, konferencer, fokusgrupper.

Opdateret oversættelse og tolkning

For at sikre et konstant professionelt og tidssvarende resultat efteruddanner Mettes Davies sig løbende gennem kurser og konferencer, ligesom hun holder sig opdateret inden for en relevant række fagområder – se herunder:

Erfaring

• Selvstændigt praktiserende translatør og tolk siden 2000
• Translatør hos Oversætterhuset, Aarhus (1997-2000)
• Oversætter hos Morgenavisen Jyllands-Posten (2000-2002)
• Censor ved de erhvervssproglige uddannelser på CBS, ASB og SDU (2006-2014)

Uddannelse

Beskikkelse som translatør og tolk (1998)
• Cand.ling.merc. i engelsk, Aarhus Handelshøjskole (1998)
• BA i engelsk og fransk, Aarhus Handelshøjskole (1994)

Kurser

• Retslingvistik, Københavns Universitet
• Master Classes, Legal English
• Trusler, tavshed og tale, Københavns Universitet
• SDL Trados Roadshow/Virtual Conference

Konferencer/netværk

• ELIA
• ELRC: Datakvalitet, genbrug af sprogdata, anonymisering og maskinoversættelse
• Danske Sprogseminarer: Foredrag om sprog og netværk

Udlandsophold

• Udvekslingsophold, Newcastle University
• Jævnlige rejser i Storbritannien, Australien, New Zealand og USA

Netværk

Translatørforeningen (formand 2019- )
Tolkesamfundet

Privat

• Mette bor i Aarhus med sin britiske mand