Kirsten Jessen

Certificeret translatør og tolk i spansk

Kirsten Jessen
Tlf. +45 4030 6628
jessen@alpha-lingua.dk

Spansk oversættelse af jura og økonomi

Kirsten Jessen er translatør og tolk i spansk og specialiseret i at oversætte juridiske og økonomiske tekster. Hun leverer altid en oversættelse, der er tro mod udgangsteksten og løser opgaver for både offentlige og private kunder.

Kirsten er upartisk og har tavshedspligt, hvad enten hun oversætter og tolker for advokater, retsvæsen eller virksomheder. Hun har arbejdet som statsautoriseret translatør og tolk siden 1971 og kan springe til med kort varsel, når hendes kunder har brug for en dansk-spansk oversættelse eller tolkning.

Loyal oversættelse og tolkning af strafferet og civilret

Inden for strafferet oversætter Kirsten blandt andet anklageskrifter, retsanmodninger og domme. Hun har været tolk og oversætter i en række straffesager og har i den forbindelse tolket ved både inden- og udenretslige afhøringer i Danmark og i Spanien.
I en årrække har Kirsten ligeledes beskæftiget sig med oversættelse og tolkning til og fra spansk inden for civilret. Hun har blandt andet oversat stævninger, domme, testamenter, ægtepagter, boopgørelser og skifteretsattester. Herudover har hun også tolket i civilretlige sager. Igennem hendes arbejde har hun oparbejdet en solid viden om juridiske forskelle i Danmark, Spanien og Latinamerika.

Tolkning og oversættelse af selskabsret

Som translatør og tolk i juridisk og økonomisk sprog kan Kirsten løse oversætter- og tolkeopgaver, der involverer både jura og økonomi. Hos Alpha-Lingua oversætter hun eksempelvis kontrakter, stiftelsesdokumenter og økonomiske rapporter for virksomheder.

I mange år har Kirsten også arbejdet som spansk oversætter og tolk ved ejendomshandler. Hun har oversat en række fuldmagter, skøder og slutsedler, og hun har tolket for både virksomheder og privatpersoner ved køb og salg af fast ejendom i Spanien.

Erfaring
  • Adjunktvikar og ekstern lektor på Copenhagen Business School (CBS) i merkantilt og juridisk sprog (1971- 1980)
  • Selvstændig virksomhed som freelance translatør og tolk siden 1971
Uddannelse
  • Beskikkelse som translatør og tolk (1971)
  • Translatør og tolk i spansk (1971)
  • Diverse studie- og arbejdsophold i Spanien
Privat
  • Kirsten bor i Rudersdal