Opgaver, der adskiller sig fra almindelig oversættelse

Opgaverne, der adskiller sig fra almindelig oversættelse – en sag for en uddannet translatør

Før 2016 var der noget, der hed en beskikkelse. Den beskyttede hvervet som translatør og tolk. Man kan sige, den anerkendte den lange, videregående uddannelse, der var krævet for at kunne kalde sig statsautoriseret translatør. Med den uddannelse kom bl.a. stor indsigt i sit eller sine fremmedsprog, varierende samfundsrelevante emner og arbejdsgange, og så var der lagt stor vægt på indføring i teknisk, juridisk og økonomisk sprog, som stadig er de tre grundpiller inden for fagsproglig oversættelse og tolkning.

I dag er denne særstatus inden for oversættelse og tolkning ophævet, og der er således frit spil for alle, der ønsker at begive sig af med oversættelse og tolkning; der kræves ikke længere nogen uddannelse. Men hos Alpha-Lingua har vi holdt fast i kravene fra tiden med beskikkelse og statsautorisation. Fordi det sikrer vores kunder høj kvalitet og garanterer, at det arbejde vi udfører, udføres efter højeste standard af kvalificerede og erfarne translatører og tolke.

Kravene til viden og indsigten i sprog og oversættelse, som de var engang, betyder hos Alpha-Lingua i dag, at vi fortsat kan udføre en række opgaver, som ikke hvem som helst kan udføre.

Tekniske og juridiske dokumenter

Anne Simonsen, engelsktranslatør og -tolk hos Alpha-Lingua, har senest påtaget sig at lave bekræftede oversættelser af fem forskellige dokumenter for et bedemandsfirma i forbindelse med, at en afdød skulle transporteres til sit hjemland:

Der var en dødsattest, en politirapport, en loddeattest, en balsameringsattest og et ligpas. Jeg har tidligere haft lignende sager, så jeg vidste, hvad det var for en type attester, jeg sad med … men den her dødsattest fyldte fire sider med tætskrevet tekst om dødsårsagerne mod de sædvanlige en eller to sider. Udfordringen er altid at finde de korrekte formelle termer på engelsk til den eksakte type attest og vide, hvad fx diagnosekoderne skal oversættes til. Men derudover blev en stor del af min tid brugt på rådgivning, fordi myndighederne i den afdødes hjemland bl.a. krævede et dokument, vi ikke har i Danmark. De ønskede også, at der eksplicit blev skrevet, at den afdøde IKKE var død af covid-19. Igen en procedure man ikke anvender i Danmark. Endelig skulle jeg bruge min erfaring omkring selve det at få legaliseret bekræftede oversættelser på modtagerlandets ambassade – procedurer som i øvrigt er forskellige for forskellige lande.”

Anne fortæller, hvordan hun til selve oversættelsen i høj grad trækker på sin viden om, hvor hun kan finde de officielle fagtermer. Det handler i dybeste hemmelighed om at have google-skills på ekspertniveau, afslører Anne. Andre kolleger på Alpha-Lingua arbejder med sprog, hvor de kan komme ud for, at fagtermerne ikke har en officiel ækvivalent term på deres sprog, og så må de i gang med at opfinde forståelige termer. Men som engelsktranslatør er Anne ofte privilegeret på det punkt.

Sparringspartner og translatør hos Alpha-Lingua

Til gengæld kan Anne ikke læne sig op ad, at hun altid kender infrastrukturen i alle de lande, hun leverer oversættelser til. Det er ikke som med en italiensk tolk, der nogenlunde kender procedurerne i Italien; Anne kan blive bedt om at lave oversættelser til lande, der også blot accepterer engelsksprogede dokumenter, fx Filippinerne, Hongkong, Kina og andre fjerntliggende steder med ikke-europæiske forretningsgange.

I denne konkrete sag havde bedemanden fået udfærdiget balsameringsattesten direkte på engelsk. I og for sig fint, der var bare den udfordring, at kapellets navn kun stod på dansk, altså kunne man ikke som ikke-danskkyndig modtager se, hvem der havde udformet den, og da dette var væsentligt, måtte jeg alligevel lave en oversættelse. Loddeattesten, der forsikrer, at (zink)kisten er forsvarligt loddet, var ikke den store udfordring.

Endelig var vi ikke kommet så hurtigt i mål, hvis ikke det var fordi, jeg kendte til ambassadens krav. Den pågældende ambassade vil nemlig have alle dokumenterne indbundet enkeltvis, som koster flere stempler. Havde jeg ikke kunnet rådgive min kunde om det, havde de risikeret at stå med en hjemtransport, som de måtte aflyse, fordi ambassaden ville have krævet at få dokumenterne indbundet én gang til som fem separate legaliseringssager. Det er ikke en hemmelighed, at størstedelen af min faktura på denne opgave ikke gik til oversættelse, men nærmere rådgivning og administrativt arbejde,” slutter Anne, der heldigvis synes, det er berigende at yde den ypperste kundeservice ved at agere sparringspartner for sine kunder.

Økonomiske dokumenter oversættes fra italiensk

Silvia Lariani, der er italiensktranslatør og tolk hos Alpha-Lingua, tager også ofte opgaver ind, der kræver, at hun trækker på sin basisviden fra faget økonomisk sprog, men også på sin erfaring. Erfaring som translatørerne hos Alpha-Lingua ofte vender til reelle besparelser for kunderne:

Jeg er begyndt at få en del opgaver fra både danskere og italienere, der ønsker at optage lån i Italien. For at blive godkendt af bankerne i Italien skal de bl.a. have oversat årsopgørelser, lønsedler, kontrakter, eksisterende lånedokumenter og kontoudskrifter. Her støder jeg også på dokumenter, der fra dansk side allerede er udformet på engelsk, men det er faktisk ikke en hjælp … hverken for mig eller kunden, fordi de italienske banker oftest vil have alting oversat til italiensk. Så i disse tilfælde skal jeg henvise kunden til en engelsk-italiensk translatør i Italien, eller vi kan tilbyde en relæoversættelse in-house. Begge dele koster.

Den engelsk-italienske løsning tager desuden uhyre lang tid, hvis den skal bekræftes, fordi en italiensk translatør skal aflægge ed ved retten, hvor der i perioder kan være flere måneders ventetid. Alternativet kan være en notarbekræftelse, men den løsning kan løbe op i flere hundrede euro. I sådanne opgaver bliver min rolle, på samme måde som Annes, at agere rådgiver for mine kunder, ganske enkelt for at spare dem en masse besvær og ekstra udgifter,” fortæller Silvia, der ligefrem er stolt over at fortælle sine kunder, at hun næppe er billigst.

Til gengæld er hun en vidensbank uden sammenligning, når det kommer til, hvad kunderne skal og ikke behøver få oversat. ”Jeg rådgiver altid mine kunder om, hvad der er essentielt, og hvad der efter min erfaring kan udelades i en oversættelse. Således oversætter jeg aldrig den kolonne med afsendere af en opkrævning på et bankudtog. For det første oversætter man ikke virksomhedsnavne, heller ikke ”Blomsterhuset i Kolding”, vel vidende at italienerne jo ikke vil forstå, hvad det er. For det andet kan banken ikke gøre krav på at få den oplysning, og skulle de ønske at vide, hvem en afsender er, må de jo spørge kunden efterfølgende.

Alternativet er, at jeg skal bruge uhyre mange timer på at researche hver afsender og oversætte det. Nogle gange er sådanne kontoudtræk på 30 sider eller mere. I stedet råder jeg kunderne til at få lavet et udtræk, hvor man kan se typen af kontobevægelse, for så kan banken se, hvilken type kategori udgift, der er tale om. Og det oversætter jeg.”

Silvia ved, at oversættelser som disse hurtigt kan løbe op i pris, og hun ved også udmærket godt, at det særligt for privatpersoner kan være en stor udgift at skulle afholde blot for bureaukratiets skyld.

Vi prøver altid at hjælpe vores kunder så godt som muligt, særligt hvis de kan spare penge derved. Derfor kan en løsning også være en ekstraktoversættelse, hvor vi kun oversætter det relevante. Jeg tjener mindre på de opgaver, men har gladere kunder. Det er i sidste ende altid kundens ansvar at beslutte – eller forhøre sig om – hvad der skal oversættes, og hvad der kan udelades. Et andet godt eksempel er de sammenskrevne resumér fra Erhvervsstyrelsen. Mange ved ikke, at de selv kan vælge hvilke og hvor mange sektioner, der skal fremgå af resuméet, og de italienske myndigheder ved jo ikke, hvilke oplysninger der kan eller skal fremgå at de danske resuméer, så der er ikke nødvendigvis nogen grund til at få udskrevet og oversat det fulde sammenskrevne resumé.

Så jeg siger altid til mine virksomhedskunder, at de skal overveje, HVAD der er nødvendigt for modtager at vide og dermed, at de skal tage stilling til, HVAD der skal oversættes. Når man laver sådanne ekstraktoversættelser er det selvfølgelig altid god kutyme at oversætte overskrifterne og gøre opmærksom på de passager, der er udeladt.”

Teknisk, økonomisk og juridisk oversættelse hos Alpha-Lingua

Nu ved du at …

  1. Du altid skal spørge modtageren, hvorledes en bekræftet oversættelse af flere dokumenter skal bindes ind: enkeltvis eller samlet. For det er modtageren der afgør det, og vi ved, det er forskelligt fra gang til gang.
  2. Har du en kompleks opgave, hvor det er af største vigtighed, at oversættelsen også tager højde for forhold i modtagerlandet, eller en oversættelse der skal myndighedsvejen og derfor kræver legalisering, kan du trygt overlade opgaven til Alpha-Lingua.
  3. Vi muligvis ikke er de billigste, men vi er højtuddannede, vi yder en tilsvarende høj kundeservice, og vi har mange års erfaring, som vi altid trækker på.

Og så ved du også, at vi hos Alpha-Lingua repræsenterer fem fremmedsprog: Engelsk, tysk, spansk, italiensk og polsk.

Skrevet af Caroline Qvist Abel