Hvad er en translatør og tolk?

En translatør og tolk har en femårig kandidatuddannelse i oversættelse og tolkning til og fra dansk og et fremmedsprog på et højt, specialiseret niveau. Foruden en indgående træning i fremmedsproget undervises translatører og tolke også i jura, økonomi og teknik. Det giver translatøren og tolken en unik faglig forståelse, som han eller hun skal bruge for at kunne oversætte og tolke juridisk, økonomisk og teknisk sprog.

Som translatør og tolk har man endvidere en bred kulturel og sproglig viden. Det betyder, at man har indsigt i offentlige systemer, lovgivning, samfundsopbygning, forretningsadfærd og kulturelle normer i de sprogområder, hvor fremmedsproget tales. Denne viden bruger translatøren og tolken til at tilpasse sine oversættelser og tolkninger til modtageren i et givent sprogområde.

Mange translatører er selvstændige erhvervsdrivende, der udfører deres arbejde i kontorfællesskaber eller i mindre virksomheder. Translatører er specialiseret inden for eksempelvis juridisk sprog, medicinsk sprog, retstolkning eller oversættelse af tekniske tekster. For mere information om Alpha-Linguas specialer, kontakt din translatør her.