Må en oversætter og tolk svovle?

Bandeord og tolkning hos Alpha-Lingua.

Må en oversætter og tolk svovle?

– samtidig et lille vokabular udi polske bandeord

Og ja, det må de; for det skal de, når udgangsteksten eller samtalen, der skal tolkes, indeholder ukvemsord. Og umiddelbart lyder det jo som en enkelt opgave, fuck er vel fuck? Men så enkelt er det ikke. Det er derimod lidt af en udfordring, som polsk translatør og tolk, Paulina Lundén, ofte har skullet tackle i forbindelse med oversættelser for politiet.

Polsk er et rigt sprog med mange bandeord, som ofte har noget med seksualitet at gøre. Polske bandeord rimer ofte på luder, pik og fuck. Som man kan forestille sig, anses det for ganske skamfuldt af den katolske kirke, som jo er stor i Polen. Det er muligt, kirken ville foretrække de gamle danske bandeord, der sviner Satan og Fanden til,” tilføjer Paulina humoristisk.

Således opsummerer Paulina samtidig kort de to grundlæggende forskelle mellem polske og danske bandeord. Og selvom der er tale om forskelle i skældsordenes udspring, er den type kraftudtryk ikke nødvendigvis en udfordring, hvis der blot var tale om 1-1 oversættelse. Men når man er professionel oversætter, er konteksten afgørende, fordi den kan fordreje betydningen af et (bande)ord. For med kontekst bliver “luder” måske brugt som “sgu”! Hvilket vi vender tilbage til.

Når man derfor som translatør desuden skal oversætte nøjagtigt det, der står i udgangsteksten, uden at det mister betydning, så bliver selv bandeord lidt af en opgave.

De polske skældsord

En kendt polsk lingvist, Jerzy Bralczyk, har studeret sig frem til, at der findes fem grundlæggende bandeord på polsk: chuj – hvis direkte betydning er “pik”, pizda – som bogstaveligt betyder “kusse” eller “fisse”, jebać – der betyder “fuck” eller “at knalde”, pierdolić – som kommer af det ”at slå store prutter” og sidst, men ikke mindst ordet kurwa – der direkte oversat betyder “luder”. Det sidste har de fleste, der har deres gang på en byggeplads med polske arbejdsmænd, hørt før eller siden, for kraftudtryk som kurwa-mursten og kurwa-dit og -dat er hverdagskost i omgang med tungt arbejde. Det betyder “luder”, men når det bruges blandt mænd, benyttes det næsten som det danske sgu!

En dag stødte jeg på det i en sag,” fortæller Paulina Lundén, ”hvor en kvinde sagde om ex-manden, at han havde undertrykt hende og kaldt hende kurwa, altså luder, og dertil svarede manden, jamen, jeg brugte det i betydningen ’sgu’. Og det er vældig brugt blandt mænd, så da begge betydninger er lige korrekte, er det svært at bevise og oversætte i en retssal, om det havde den ene eller den anden betydning, da det blev ytret”.

Det er offentligt kendt blandt polakker, at det hyppigt anvendte kurwa lige så ofte bliver brugt som en slags ”komma”, hvor det egentlig udtrykker overraskelse, fx i sætningen: „Kurwa, jak to, kurwa, usłyszałem, to mnie, kurwa, z zawiasów wypierdoliło” (Fuck, da jeg hørte det, for fanden, så blev jeg fucking overrasket), men udskifter du de første to (“fuck” og “for fanden”) med “luder” i en dansk oversættelse, ja, så er det nemt at misforstå hinanden, hvis modtageren af den ytring samtidig er en kvinde.

Og så er der de øvrige skældsord, som chuj, der også bruges meget stødende og nedsættende om en mand, ligesom det bliver brugt som en slags udråb, når noget går galt. Det betyder altså mere og andet end ”pik”. Mens pierdolić kan have betydningen at ignorere, at tale usandt og sige noget dumt. Ligesom det kan bruges som et udtryksfuldt verbum, der viser vantro og overraskelse. Det kan betyde, at man har taget fejl, at man har sex med nogen, og dermed som synonym til “fuck”, men også at man er langsom eller noget er gået i stykker. Og en anelse bøjet betyder pierdolisz: “du lyver”.

Til sidst er der jebać, som også bliver brugt adjektivisk (bøjet zajebisty) og som det danske “sgu” for at styrke et udtryk: „W ogóle przystojny, zajebisty, kurwa, koleś” (Sgu i det hele taget en good looking, sej gut). Faktisk har jebać cirka 795 former/bøjninger på polsk! Polsk er med andre ord et meget rigt sprog, som det er utroligt udfordrende helt at oversætte til dansk.

Bandeord er ikke bare bandeord under tolkning

Paulina fortæller, at opgaver for politiet ofte indebærer skældsord, fx når det drejer sig om en vidneafhøring. Og det var i forbindelse med oversættelse af en sådan, at Paulina for nyligt igen måtte sande, at noget, der virker ligetil, ikke nødvendigvis er det, når det skal være helt korrekt på alle parametre.

Som oversætter skal man, ligesom i markedsføring, tænke på, hvem man henvender sig til: ”Selvom jeg er rimeligt god til nutidig dansk slang – jeg har to børn, der er født og opvokset i Danmark – er det tit ikke brugbart, fordi målgruppen af den her type oversættelse typisk er en række ældre advokater eller dommere, som ikke nødvendigvis kender de unges slang. Og hvis de ikke forstår betydningen af et slangudtryk, så nytter det ikke noget, jeg kan det. Så skal jeg i stedet finde andre ukvemsord for at sikre, at dommeren eller advokaten faktisk forstår den trussel, der ligger gemt i det enkelte bandeord.” Og således får Paulina belyst endnu to forhold, der gør oversættelse af bandeord til en mere kompleks opgave, end man lige skulle tro: modtagerhensyn og dybdegående kendskab til synonymer. Hun belyser ligefrem, hvordan det i hendes øjne er sværere at oversætte eder end at oversætte jura: ”For når man oversætter jura, ved man, hvor man er, og ordene har ofte blot én betydning, men her er det en anden sag,” konkluderer hun.

En mulig arbejdsmetode for en translatør

Paulina kan derfor ikke bare oversætte en ed med en tilsvarende, for der skal tages hensyn til kontekst og modtager, og hun skal være korrekt i forhold til ordenes betydning, men også deres bagvedliggende intention.

Her er et konkret eksempel: “Jeg smadrer dig”. Det kan betyde, at jeg slår dig, eller at jeg skælder dig ud. Det kan altså være både fysisk og verbalt. Og når det står i en tekst, er det umuligt at vide, hvad der var intentionen bag dundertalen. I den slags situationer er det Paulinas bedste råd at følge sin fornemmelse for sprog. Og når det ikke er nok, er det godt at kende sine gloser til bunds. Paulina oversatte det med ”wypierdole Ci”, som betyder “jeg smadrer dig” (fysisk), fordi der med dette valg er taget højde for modtageren, for synonymmulighederne, og det afspejler den betydning, Paulinas fornemmelse for sprog tillagde det danske udsagn ud fra konteksten: der var tale om en reel trussel om bank.

Når det så drejer sig om de danske eder, er det nødvendigt for en translatør med et andet modersmål end dansk at have et godt netværk: ”Jeg prøver altid at finde ud af, hvad det enkelt udtryk betyder på dansk, og dernæst spørger jeg nogle modersmålstalere om, hvordan mine forslag lyder, og om de kan bruges. En dag fandt jeg på den måde ud af, at ordet ‘skøge’ er delvist forældet og altså ikke altid vil fungere som oversættelse af fx ‘kurwa’, fordi der vil være delte meninger om, hvorvidt det ville blive opfattet, som om man tilsviner nogen.” Derfor er bandeord svære at oversætte. Især når det skal gå lynstærkt under en tolkning.

Foruden at bruge sit netværk og sin fornemmelse for sprog, så nærstuderer Paulina sin slangordbog og forskellige polske hjemmesider, der kan være behjælpelige til den slags research (https://www.miejski.pl/ og https://www.slangu.pl/ ). Men hvis hun befinder sig i en tolkesituation, og nogen udspyer danske nederdrægtigheder som skidespræller, fister løgsovs, pikansjos, abemås, bøllefrø, jubeltorsk, kvajpande, kæltring, lemmedasker, lusepuster, løjser, misdæder, møgdyr, slambert, svumpukkel eller stymper, så må hun i sin egenskab af tolk spørge nogen i lokalet til råds eller indføre en verbal fodnote. Og bemærkninger både under en tolkning og i en oversættelse er ganske almindeligt, og kan være et brugbart kneb for at tydeliggøre, at betydningen er tvetydig og derfor ikke kan vises klart via en hurtig oversættelse.

Skal du have oversat en række eder, er du således varslet; det er ikke så ligetil, som det måske synes, og det kan være, du er nødt til at uddybe, hvad den oprindelige intention var. Til gengæld er du altid velkommen til at kontakte Alpha-Lingua, der både kan oversætte bandeord mellem dansk og engelsk, italiensk, spansk, tysk og ja – polsk.

Skrevet af Caroline Qvist Abel