Kvalificeret tolkning efterlyses i det danske sundhedsvæsen

Ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder påpeger behov for kvalificeret tolkning i det danske sundhedsvæsen

Hele 48% af de praktiserende læger i Danmark bruger til tider en pårørende som tolk over for en patient, og det er langt fra tilfredsstillende. En pårørende har aldrig de fornødne færdigheder i at tolke, for vedkommende kan i sagens natur ikke undgå at være følelsesmæssigt påvirket og kender ikke de lægefaglige udtryk, hvilket forringer tolkningen, tilliden og sikkerheden for, at lægens budskab formidles korrekt. Så der er i høj grad behov for kvalificerede tolke i sundhedsvæsenet, hvilket Translatørforeningens tolkeudvalg understøtter på alle områder. Translatørforeningens tolkeudvalg har bl.a. bidraget med følgende anbefalinger til rapporten fra Institut for Menneskerettigheder:
  • Der oprettes en tolkeuddannelse uden egenbetaling og med ret til SU
  • Der etableres en certificeringsordning, så tolke certificeres efter endt uddannelse eller på baggrund af en prøve i tolkning og sprog.
  • Sundhedsvæsenet bliver efter en overgangsperiode forpligtet til kun at anvende certificerede tolke.
Hele rapporten fra Institut for Menneskerettigheder kan downloades her.