Forløb og indhold

Det første møde er gratis

Før hvert kursus afstemmer kursusleder Carina Graversen sammen med kursisten behov, form og forventninger til det ønskede udbytte og formål med kurset. Hun afholder altid en mundtlig og eventuelt en skriftlig test forud for forløbet for at fastlægge sprogniveauet for kursisten eller kursisterne. Det første møde er selvfølgelig gratis. Herefter udvikler hun det specifikke kursus eller kulturtræningsforløb, der er tilpasset den enkelte kursist.

Skræddersyede kurser i italiensk

Carina Graversen tilbyder således ikke standardkurser eller standardforløb, da hendes undervisning er tilpasset den enkelte kursist ud fra filosofien om, at alle mennesker er forskellige, også når det gælder indlæring.

Kurserne tilrettelægges som forløb over flere uger eller måneder eller som intensivkurser over én eller flere dage. Efter endt kursusforløb, kan kursisterne, hvis de ønsker det, tage en test og de får mulighed for at evaluere kursuslederen. Dette sikrer målbare resultater både for kursisten og kunden.

Er du på A, B eller C-niveau i italiensk?

Carina Graversen anvender den fælleseuropæiske referenceramme for sprog (A-B-C niveauer). Referencerammen er en beskrivelse af kompetencer på et givent sprogligt niveau, og beskrivelsen er fælles for alle de sprog, der tales i Europa.
Ved hjælp af referencerammens beskrivelser vurderer Carina Graversen kursisternes nuværende sproglige niveau i italiensk, og herudfra defineres det sproglige mål for hele kursusforløbet.

Beskrivelserne er opdelt i tre hovedniveauer: A Basisniveau, B Mellemniveau og C Avanceret niveau. Hvert hovedniveau er opdelt i to underniveauer: 1 og 2.
Undervisningen foregår i Alpha-Lingua Kursers egne undervisningslokaler eller i særlige tilfælde i virksomheden.

For mere information
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Carina Graversen. Telefon 33 14 66 26.

Italiensk

Certificeret translatør og tolk i italiensk

Carina Graversen
Tlf. +45 2627 1248
graversen@alpha-lingua.dk

Om Carina