Forløb og indhold

Før hvert kursus afstemmer kursusleder Carina Graversen sammen med kursisten behov og forventninger til det endelige udbytte og formål med kurset. Hun tilbyder en mundtlig og eventuelt en skriftlig test for at fastlægge sprogniveauet for kursisten eller kursisterne. Testen er selvfølgelig gratis. Herefter udvikler hun et kursus eller et kulturtræningsforløb, der er tilpasset den enkelte kursist.

Carina Graversen tilbyder således ikke standardkurser eller standardforløb, da hendes undervisning er tilpasset den enkelte kursist ud fra filosofien om, at alle mennesker er forskellige, også når det gælder indlæring.

Kurserne tilrettelægges som forløb over flere uger eller måneder eller som intensive kurser over én eller flere dage. Efter endt kursusforløb, laver kursisterne en test og får en evaluering af kursuslederen. Dette sikrer målbare resultater både for kursisten og kunden.

Carina Graversen anvender den fælleseuropæiske referenceramme for sprog (A-B-C niveauer). Referencerammen er en beskrivelse af kompetencer på et givent sprogligt niveau, og beskrivelsen er fælles for alle sprog, der tales i Europa.

Ved hjælp af referencerammens beskrivelser vurderer Carina Graversen kursisternes nuværende sproglige niveau i italiensk, og herudfra defineres det sproglige mål for hele kursusforløbet.

Beskrivelserne er opdelt i tre hovedniveauer: A Basisniveau, B Mellemniveau og C Avanceret niveau. Hvert hovedniveau er opdelt i to underniveauer: 1 og 2.

Undervisningen foregår i Alpha-Lingua Kursers egne undervisningslokaler eller i særlige tilfælde i virksomheden.

For mere information
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Carina Graversen. Telefon 33 14 66 26.