Kulturens kameler

Alpha-Lingua: Kulturens kameler

I sommer skrev forfatteren og oversætteren Thomas Harder en kronik, hvori han citerede forlæggeren Søren Møller Christensen for at have sagt, ”Oversætterne er kulturens kameler, som krydser ørkener og bringer vigtigt nyt”. Udsagnet var møntet på oversætterne af litteratur, men vi translatører kunne godt falde ind under den karakteristik også. I hvert fald genkender vi til fulde det med at krydse ørkener. Fagsprogsoversættelse kan være en særdeles slidsom proces, men det er samtidig en meget givende proces, når vores arbejde i et utal af sammenhænge ”bringer vigtigt nyt”.

Alpha-Lingua leverer oversættelser
I samme kronik er den portugisiske forfatter José Saramago citeret for at have sagt: ”forfattere skaber national litteratur – verdenslitteraturen er oversætternes værk”. Her må vi bøje os i støvet for de litterære oversættere, for nok leverer vi masser af fine oversættelser, men verdenslitteratur er det ikke.