I erhvervspraktik som tolk hos Alpha-Lingua

”Jeg skulle mange forskellige ting, mens jeg var i praktik hos Alpha-Lingua”, fortæller 14-årige Christina Montesu efter en uges erhvervspraktik.

Som erhvervspraktikant hos Alpha-Lingua får man ikke til opgave at tømme skraldespande, helt i overensstemmelse med vejledningerne for en god erhvervspraktik, som gerne skal motivere til uddannelse. Således fik Christina Montesu, der netop har afsluttet en uges erhvervspraktik som led i sin 9. klasse, mulighed for at indbinde en bekræftet oversættelse helt som formalia foreskriver (hvilket du kan læse mere om her), prøve kræfter med en oversættelse fra italiensk til dansk, notere nye ord under Carina Graversens tolkeopgaver i Københavns Byret, kigge translatøren over skulderen i hendes oversættelsesarbejde, lære af tolken ’in action’, og lave et interview med den tyske tolkekollega, Flemming Vogdrup, om hans virke som tolk.

Du kender det måske selv: Når du får lov at sidde med fingrene i konkrete arbejdsopgaver, bliver der mulighed for at opdage nye sider af dig selv, som kan indgyde lyst til at tage ansvaret for den opgave?

Nogle af de opgaver, der inspirerede 9. klasseseleven Christina Montesu allermest, var tolkeopgaverne i By- og Landsretten: ”Der var flere møder i Byretten, hvor jeg skulle med for at se, hvordan det foregik. Jeg vidste ikke, at en tolk kunne komme i retten og tolke, og det syntes jeg var overraskende”.

”Hvis jeg var tolk!”

Det er netop møderne i By- og Landsretten, der efter en uge som erhvervspraktikant, står øverst på listen over opgaver, Christina ville vælge til, hvis hun arbejdede som tolk, men også besøgene i dommervagten og i fængslerne. Christina fik ved selvsyn indsigt i, hvor mange forskellige steder, en tolk kan komme i spil ude i samfundet, og som sidegevinst lærte hun om de forskellige roller der dagligt udfyldes i by- og landsretten, såsom dommer, sekretær, retsbetjent osv.
Overraskende nok fik Christina også mod på at undervise andre i sprog. Og det til trods for, at noget at det, der kedede den nysgerrige teenager mest i ugen hos Alpha-Lingua, netop var at sidde med i en sprogundervisningstime og deltage i det indledende interview, Carina Graversen altid foretager, når en ny elev henvender sig, for at finde ud af, hvilket niveau der skal undervises i og inden for hvilke emner.

Tolkning er ikke til fortolkning hos Alpha-Lingua

Erhvervspraktikopholdet hos Alpha-Lingua gav Christina Montesu en lang liste af oplevelser og nyopdagelser. Christina ankom den første dag med overbevisningen om, at tolkning både betød direkte oversættelse, men også ’fortolkning’ af en given tekst. Hun tog fra Alpha-Lingua den sidste dag med en forståelse af, hvad både tolkning og oversættelse betyder. Og så fandt hun ud af, at det er sjovt at være på kontor.

Erhvervspraktik er en unik måde til at få indsigt i dagligdagen på en arbejdsplads. Hverdagen for en selvstændig translatør og tolk rummer dog andet end spændende besøg ude i byen. Der er også en administrativ side, som Christina Montesu også fik med sig tilbage til skolebænken, der gav hendes indblik i, hvordan man forhandler opgaver hjem med kunder, hvordan en arbejdsuge struktureres mellem oversættelsesopgaver og tolkeopgaver, og hvilket indtjeningsniveau en selvstændig translatør og tolk kan indbringe efter en uges fokuseret arbejde ude i felten og hjemme på kontoret.

Vi takker Christina Montesu for sin beretning.

Forfattet af Caroline Qvist Abel