Bevar translatørautorisationen

I anledning af politikernes nyligt offentliggjorte “Aftale om en vækstpakke – Juni 2014” er det blevet foreslået at afskaffe autorisationsordningen for translatører og tolke.

Derfor har Danske Translatører, Translatørforeningen og Forbundet Kommunikation og Sprog sendt et brev til henholdsvis uddannelses- og forskningsministeren, justitsministeren og Erhvervs- og Vækstministeren. Brevet kan læses her.

Translatørordningen og dermed autorisationsordningen er samfundets garanti for retssikkerheden. Afskaffes autorisationsordningen for translatører og dermed de facto translatørordningen, vil det skabe en helt uigennemskuelig og uholdbar situation på oversætter- og tolkemarkedet med hensyn til hvem, der påstår at kunne foretage bekræftede eller autoriserede oversættelser af vigtige juridiske dokumenter med juridisk retskraft – og hvem der ikke kan.

Alpha-Lingua har derfor også henvendt sig til finansministeren og udtrykt bekymring.