Hvor mange kender du, der har oplevet romerretten live?

Kirsten Jessen Alpha-Lingua

Kirsten Jessen, spansk translatør og tolk ved Alpha-Lingua, har haft den store fornøjelse at kunne skippe et par kapitler i jurabøgerne, da hun har oplevet romerretten udspille sig i praksis. Dét er en af mange lærerige oplevelser, som man kan være heldig at få ud af en livslang karriere som translatør og tolk.

Kirsten Jessen er en gæv guldgrube af fagligt funderet erfaring og knivskarp paratviden. Her giver hun sit syn på, hvad det kræver at virke som translatør og tolk i dag. Hun er ikke tilbageholdende, når hun står foran det høje gærde, til gengæld høster hun fortsat frugterne at sin karrieres kraftspring.

Kender du romerretten i praksis?
Det gør Kirsten Jessen.

”Igennem min lange karriere som translatør og tolk i spansk har jeg haft nogle kombinerede tolke- og oversættelsesopgaver, der har strakt sig over længere tid og dermed givet mig et indgående indblik i, hvordan mine kunder, hovedsagelig politiet, arbejder – den slags opgaver kræver, at du er parat til at træde til, præcis når du bliver bedt om det samt naturligvis overholde din tavshedspligt og besidde en enorm diskretion. I forbindelse med sådanne sager har jeg også tolket i Spanien under forskellige afhøringer. Det spanske retssystem er jo baseret på romerretten, og det har været utrolig lærerigt at se, hvordan det fungerer i praksis, fremfor blot at læse sig til det.”

Står du på en grundsten af paratviden?

Ifølge Kirsten Jessen vil en god translatør altid vinde i spillet Trivial Pursuit.

”Grundstenen som translatør og tolk må være en stor paratviden og villighed til at udvide denne paratviden. Du er med andre ord en sand mester i Trivial Pursuit. Og det er jo ikke et dårligt es at have i ærmet. Men det er ikke nok. Du skal også være i stand til loyalt at videreformidle al den viden, du indsamler. Hertil kommer fleksibilitet, når du fra det ene øjeblik til det andet skal i retten eller forbi en notar.”

Har du derimod besøgt den lange bane?

Det er lidt ligesom at springe over, hvor gærdet er højest.

”Der er i sagens natur stor forskel på de opgaver, jeg arbejder med. Nogle kan være vanskeligere på den måde, at de kræver en større indsats fra min side. Til gengæld er de så på den lange bane med til at styrke min faglige viden, hvad der giver mig en stor tilfredsstillelse i mit arbejde. Det handler om at få øje på fordelen.”

Snakker du med dit bagland?

Kirsten Jessen adresserer det ofte.

”Mine mange års erfaring kommer mig til gode med hensyn til, hvordan jeg griber enhver udfordrende tolke- eller oversætteropgave an. I det omfang det er muligt, benytter jeg mig af kundens viden og det materiale, kunden kan stille til rådighed. Mange emner kan man læse ret meget om på nettet, og så skal man jo heller ikke glemme at konsultere sit bagland!”

Kender du forskellen på en translatør og en korrespondent?

Det er ikke et spørgsmål i Trivial Pursuit, men det kunne det være.

”Vi er desværre en branche, der ikke står skarpt i kundernes bevidsthed. Et tydeligt eksempel herpå er, at jeg, når jeg i sin tid fortalte, at jeg læste til translatør, blev spurgt, om jeg derefter ville læse til korrespondent!”

Svar:

En translatør er en person, der har bestået en erhvervssproglig eksamen og har som erhverv at oversætte (fx juridiske el. økonomiske) tekster. Personen kan også arbejde som tolk og som sproglærer.

En korrespondent er en person, der efter at have taget en erhvervssproglig uddannelse i ét el. flere sprog ved en handelshøjskole e.l. er kvalificeret til at varetage korrespondance på de pågældende sprog.

Almindeligvis læser du først til korrespondent, der er en bacheloruddannelse, og dernæst tager du en overbygning som translatør (og tolk).

Nu er du parat til et af fremtidens Trivial Pursuit-spørgsmål. Men det store spørgsmål er, om du ville turde dyste mod Kirsten Jessen og hendes kolleger i Alpha-Lingua?