Hvad er en apostille?

Apostille

En apostille er en påtegning fra Udenrigsministeriet, der grundlæggende bekræfter gyldigheden af en dansk myndigheds underskrift på et givent dokument. Udenlandske myndigheder kan både kræve, at der sættes en apostille på det danske originaldokument (fx en vielsesattest), såvel som på selve oversættelsen af dokumentet.

Nye regler for legalisering af bekræftede oversættelser

Det er værd at bemærke, at der den 3. juli 2017 kom nye regler vedr. legalisering af bekræftede oversættelser, som har betydning for, hvad man skal gøre, når man har brug for at indhente en apostille hos Udenrigsministeriet.

Reglerne indebærer kort sagt, at en bekræftet oversættelse først skal legaliseres hos Dansk Erhverv eller hos en notar, før den kan blive legaliseret af Udenrigsministeriet med en apostille. Dette skyldes, at Udenrigsministeriet udelukkende kan legalisere en dansk myndigheds underskrift, og med afskaffelsen af translatørbeskikkelsen i 2016 er danske translatører ikke længere betragtet som en sådan myndighed.

Apostillen legaliserer således enten Dansk Erhverv eller en notars underskrift. Notaren eller Dansk Erhverv skal forinden bekræfte translatørens underskrift på den bekræftede oversættelse.

Bekræftede oversættelser hos Dansk Erhverv eller notar

Det er således kun bekræftede oversættelser, der har været forbi Dansk Erhverv eller en notar, der kan legaliseres af Udenrigsministeriet. Det er som oftest hurtigst og billigst at vælge løsningen med legalisering hos Dansk Erhverv. Desuden er påtegningen hos Dansk Erhverv mere vidtgående, idet den bekræfter, at vi som translatører er kendt af Dansk Erhverv og troværdige.

I nogle lande accepterer man kun oversatte dokumenter, hvis de er forsynet med en apostille. Det kommer an på det pågældende lands regler. Derfor skal du undersøge hos modtageren af dokumentet, om det er nødvendigt med en apostille, og i så fald om der kun skal apostille på den bekræftede oversættelse, eller om der også skal apostille på de(t) originale danske dokument(er).

Alpha-Lingua hjælper gerne

Alpha-Lingua sørger gerne for legalisering hos både Dansk Erhverv og Udenrigsministeriet, så du slipper for besværet. Kontakt os på tlf. 33 14 66 26 eller info@alpha-lingua.dk.