Hieronymusdagen 2015

Foto: Jørgen Christian Wind Nielsen

Translatør Carina Graversen fra Alpha-Lingua® deltog i det årlige, faglige arrangement Hieronymusdagen i anledning af den internationale oversætterdag på Københavns Universitet den 30. september 2015.

Ved arrangementet var der bl.a. arrangeret en paneldebat under overskriften Hvordan skaber oversættelse værdi? Thomas Harder var moderator, og paneldeltagerne var en af Alpha-Linguas italienske translatører, Carina Graversen (der deltog for andet år i træk), samt Jakob Levinsen, Steen Bille Jørgensen, Lisbeth Kjeldgaard Almsten og Kirsten Marie Øveraas, som alle arbejder med oversættelse på den ene eller den anden måde.

Det var en spændende debat, som løftede sløret for mange interessante værdiskabende aspekter af oversættelse og tolkning. Carinas indlæg havde fokus på tre værdier, nemlig økonomisk, menneskelig og samfundsmæssig værdi, og der blev argumenteret for at fagsproglig oversættelse fremmer handelssamkvemmet og skaber konkret værdi på bundlinjen. Derudover fremmer oversættelse forståelse mellem mennesker, og en professionel og kompetent tolk skaber tryghed og tillid mellem samtaleparterne.

Om arrangementet skriver medarrangør Forbundet Kommunikation og Sprog – artikel bl.a. “…[…] EU ville ikke eksistere i sin nuværende form, hvis ikke oversættelse til medlemslandenes officielle sprog var højt prioriteret. Oversættelse understøtter hver dag diplomatiet og internationale forhandlinger og bidrager til fred og forståelse, eller i hvert fald til dialog.”

Deltagerne i Hieronymusdagen skrev en udtalelse, som man kan læse i ovennævnte artikel.

Hieronymusdagen 2015 blev arrangeret af Forum for Billedmedieoversættere, Dansk Oversætterforbund, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved KU og Forbundet Kommunikation og Sprog med støtte fra Statens Kunstfond, Autorkontoen, DOF, FBO og Forbundet Kommunikation og Sprog.