Få en tolk på prøve

Find ud af, hvorfor det kan betale sig at tilknytte den samme tolk til alle opgaverne på et givent projekt.

Står I i din virksomhed og skal flytte en produktion til udlandet? Har I et indgående samarbejde med en international forretningspartner? Skal I have rykket vigtig knowhow, fundamental viden og en ikke-nedfældet virksomhedskultur til fremmede himmelstrøg?

Mange før jer har forsøgt sig på et fælles fremmedsprog som engelsk, og i nogle sammenhænge giver det tilfredsstillende resultater. Maskiner kommer som regel med en manual, processerne er ens på alle sprog, men kultur, opfattelsen af etisk korrekt og menneskelig kontakt – og den usikkerhed, der kan opstå, hvis man ikke føler sig forstået – den kræver dygtig kommunikation, hvis ikke kløften skal blive for stor, alt imens formålet var at udligne den.
Og så er det, I kunne overveje at leje en tolk for en periode og selv måle og mærke forskellen, inden I træffer den endelige beslutning.

Én tolk, ét projekt

Det gør ikke den store forskel, om I er en stor international virksomhed eller et mindre foretagende. Den professionelle tolk vil altid gøre sit forarbejde, før vedkommende tilgår opgaven. Og med den rette tolk vil udgiften hurtigt være sparet målt på andre parametre som fx kvalitet og tilfredshed. Hvordan det, spørger du måske.

En dygtig tolk vil have kendskab til den rette terminologi, vedkommende vil have studeret jeres processer, men vedkommende bliver først og fremmest en del af fællesskabet, og dét nedbryder alle barrierer i mødet mellem de to parter, der skal tolkes for. Hvis du forestiller dig to parter, der begge kommunikerer via et fremmedsprog, så vil der naturligt opstå usikkerhed om, hvorvidt modtageren nu har forstået budskabet. I begge lejre. Den usikkerhed elimineres med en dygtig tolk. Den usikkerhed, vi alle kan føle, når vi ikke ved, hvordan vi bliver mødt. Den forsvinder som dug for solen, når der står en dygtig, smilende og professionel tolk i midten og udstråler tryghed og via sine kommunikationsevner får sikret, at alle parter føler sig tilpas i mødet gennem kulturformidling – som også er et vigtigt redskab, der følger med i pakken hos en uddannet tolk.

En dygtig tolk formår desuden at formidle essensen af en virksomhed til en anden uden om eventuelle kulturbarrierer. Det er nemt nok at flytte maskiner og lokaler, men det kræver indsigt at flytte knowhow, viden og virksomhedskulturer samt etiske kompasser.

Derfor bør det hurtigt kunne måles i tilfredshed alene, i forhold til det tiltag I har sat jer for at realisere, at udgiften til tolken er marginal. Ikke mindst fordi tolkens kvalitet afspejler sig i formidlingens kvalitet og dermed i succesraten for foretagendet – indadtil og udadtil.

Resultaterne taler for sig selv

Alpha-Linguas polske tolk, Paulina Lundén, har flere gange haft fornøjelsen af at tolke i større internationale sammenhænge, hvor en produktion fx skulle flyttes fra Danmark til Polen. Kort sagt bidrager hun til at give arbejdet videre på en måde så kvaliteten er intakt og virksomhedens viden samt ry fortsat består efter overdragelsen.

”Når et velrenommeret firma har eksisteret i lang tid, kendetegnes det fx ved, at medarbejderne bliver i mange år. Det betyder ofte, at de ligger inde med store mængder knowhow, som er inde i medarbejdernes hoveder, men ikke ligger beskrevet noget sted. Medarbejderne er virksomhedens virksomhedskultur, som fx for Danmark viser sig ved, at vi som medarbejdere tænker selvstændigt og er i stand til at løse problemer på grundniveau uden om chefen. Det kan ikke bare overføres til en anden kultur, der er topstyret, og hvor kutymen er, at man får slag over fingrene for at gøre netop som danskerne. Men det kan lade sig gøre med en god tolk, der kender begge sprog indgående, og som kan tolke kulturen og etikken ikke kun til medarbejderne, men også forbi cheferne”, forklarer Paulina med et smittende gåpåmod.

Det samme gælder for etiske forhold. Måske er det grundlæggende for en virksomheds identitet, at alt, der foregår i virksomheden, bliver i virksomheden. Det ved og forstår en god tolk og kan assistere med at få videreformidlet, så det bliver en tilsvarende værdi hos de nye modtagere.

En ubetalelig hjælp

En udflytning af et produktionsled er en dyr beslutning. Meget står sandsynligvis beskrevet i tykke manualer, der er oversat. Men alt det, der ikke lader sig nedfælde på papir, det vil en professionel tolk kunne formidle, så modtagerkulturen kan fortsætte det gode arbejde.

Paulina opsummerer: ”Det giver ro til både de danske og polske medarbejdere, jeg tolker mellem, når de også forstår, at alt de siger, bliver oversat korrekt. Jeg står måske med en håndfuld danskere, der har mistet deres job pga. den her udflytning og derfor møder op med en vis utilfredshed, mens polakkerne har det med at virke lidt tilbageholdende, fordi de føler sig usikre på, hvordan de bliver modtaget. Lige dér opstår en spænding i starten, som helt forsvinder, når en god tolk tager ansvar for kommunikationen. Og når de slapper af, kan de fokusere på at videregive og modtage viden”.

Mange virksomheder har helt styr på kulturforskellene, ikke desto mindre kan det være betryggende at vide, at tolken kan træde til med sin indsigt og viden, skulle noget glippe. For sådan kan en professionel tolk også benyttes: Som sparringspartner, der indledningsvis og løbende tager medansvar for kommunikationen, uden at træde ud af rollen som tolk.

Lutter fordele

Alpha-Lingua har erfaring med virksomheder, der indledningsvis forsøgte sig uden tolk. Men det virkede ikke optimalt, da begge parter blev usikre på, om de blev forstået. Efter nogen tid blev vi kontaktet og tilknyttet for en prøveperiode på fx en uge. Efter den uge skulle indsatsten evalueres: Ændrede det noget? Bidrog det tilstrækkeligt?

Vi ved, det virker. Kvaliteten af vores ydelser bliver endnu højere, jo bedre vi kender hinanden.
Og vi lover ikke guld og grønne skove, medmindre vi kan levere det.

Af: Caroline Qvist Abel