Erhvervspraktik i Alpha-Lingua i tolkning og oversættelse

Atter engang har Alpha-Lingua haft en skoleelev i erhvervspraktik i kontorfællesskabet.

Oversættelse og tolkning er som udgangspunkt et erhverv, der er omgærdet af tavshedspligt, hvorfor det kan være svært at lukke fremmede øjne ind i maskinrummet. Ikke desto mindre og takket være tidligere erfaringer med erhvervspraktikanter, havde Alpha-Lingua i uge 3 Louis fra Lyngby Private Skole i en uges praktik, for at han kunne få indsigt i professionens mange aspekter.

Det er vigtigt at bære håndværket videre og uden en egentlig translatør- og tolkeuddannelse i Danmark, bliver netop praktikophold en afgørende måde at kunne vise fremtidens sprogprofessionelle, hvad det vil sige ikke bare at oversætte og tolke, men at vide, hvordan man oversætter og tolker i praksis og med respekt for erhvervet”, siger Vinni E von Benzon, der var ansvarlig for Louis’ praktikforløb.

Her kan du læse, hvad Louis fik ud af sit praktikforløb – det skal nævnes, at alt det materiale, som Louis arbejde med, naturligvis var anonymiseret af hensyn til Alpha-Linguas kunder og i henhold til de etiske retningslinjer inden for faget:

En uges erhvervspraktik i Alpha-Lingua som tolk og oversætter

I min uges erhvervspraktik som tolk og oversætter har jeg fået en dybdegående indsigt – ikke bare i det, der kræves inden for denne profession, men jeg har også fået øje på en masse fordele ved netop dette job. De fordele inkluderer blandt andet konstant læring og udvikling i sit ordforråd samt den spændende chance for at arbejde med alle mulige forskellige emner. Jeg valgte Alpha-Lingua som praktiksted, fordi jeg er meget sproginteresseret. Jeg er specielt optaget af kinesisk, som jeg har lært ved hjælp af Duolingo, ved at læse bøger på kinesisk og ved at kommunikere med kinesere.

Nu vil jeg fortælle lidt om min uges forløb i Alpha-Lingua:

Mandag startede med en omfattende introduktion til livet som oversætter, hvor jeg lærte, at jobbet indebærer både mundtlig tolkning og skriftlig oversættelse. Forskellen mellem de to discipliner ligger i kommunikationsformen. Tolkning indebærer, at man oversætter mundtligt på stedet mellem to sprog, mens skriftlig oversættelse fokuserer på tekster, der laves på kontoret, hvor man har mere tid til at slå ord op og søge på nettet.

Tolkene i Alpha-Lingua tolker ofte i byretten i København, og vi tog derfor hen og så den. Besøget i Københavns Byret gav mig et konkret indblik i det miljø, hvor der typisk tolkes. Dette var relevant, idet en del af ugens arbejde havde at gøre med noget juridisk, som for eksempel testamentet, som jeg vil fortælle om nu.

Det første stykke oversættelsesarbejde, jeg fik lov at hjælpe med, var nemlig et testamente på dansk, der skulle oversættes til engelsk. Senere fik vi stemplet det ved Udenrigsministeriets legaliseringskontor. At oversætte testamentet viste sig at være en udfordrende opgave. Det krævede ikke kun færdigheder inden for det engelske sprog, men det krævede også en forståelse for komplekse danske ord såsom ”genpart”, ”kasseafstempling” og ”fornuftsmæssigt”. Dette viser nødvendigheden af at have viden på forskellige områder, især jura. Dette synes jeg er et interessant aspekt ved arbejdet.

Derudover fik jeg muligheden for at bruge mine evner til helt selv at oversætte. Jeg fik nemlig en øveopgave, som bestod i at oversætte et anklageskrift fra dansk til engelsk. Det skabte et virkeligt godt indblik i, hvor svært det egentlig er at oversætte. Jeg fik en masse viden om ikke bare oversættelse til engelsk, men også de krav, den disciplin stiller til ens viden om dansk og jura.

Ugens højdepunkt var helt klart at komme i retten om torsdagen og opleve Carina, den ene italienske tolk og translatør, tolke en retssag i Frederiksberg Byret. Det var meget spændende at opleve og overvære en virkelig retssag. Dette gav mig en forståelse for, hvor kompliceret simultantolkning kan være, og hvordan tolkens rolle er afgørende i retssalen. Jeg synes det er sejt at kunne høre på sådan en slags hemmelig sag, og opleve den formelle stemning, der var i salen.

Alt i alt har ugen været en sjov og lærerig oplevelse, som har givet mig et praktisk indblik i livet som oversætter. Min uge i Alpha-Lingua har i den grad fået mig til at overveje hvad jeg gerne vil uddanne mig som, og hvad jeg kommer til at lave, hvis jeg bliver tolk og oversætter.

Efter mit besøg i Alpha-Lingua, har jeg tænkt mig at videreudvikle mine sprogevner, rejse rundt og arbejde mange forskellige steder i verden. I gymnasiet har jeg tænkt mig at gå den internationale vej, nemlig IB. Jeg tænker, at det virkelig kan give noget i forhold til at blive oversætter, hvis jeg går på et internationalt gymnasium. Efter gymnasiet drømmer jeg om at studere i udlandet eller på Copenhagen Business School. Derefter kunne jeg godt overveje at blive oversætter i mandarin kinesisk, da det er mit yndlingssprog. Så min uge i Alpha-Lingua har givet mig endnu mere lyst til at gå på et sprogstudie, muligvis kombineret med juridisk eller et andet specialiseret område fx historie eller samfundsfag.

Evaluering af erhvervspraktik i Alpha-Lingua

Fremtiden ser strålende ud, når man ser Louis over skulderen. Han har et lysende talent for at tilegne sig sprog, og vi var alle meget betagede af hans evner”, siger Anne Simonsen og fortsætter: ”Med den rette uddannelse, ville Louis sagtens kunne blive tilbudt en kontorplads i Alpha-Lingua, hvis han ønskede at gå translatørvejen.”

Spørgsmålet forbliver, om der kommer til at være en translatør- og tolkeuddannelse i Danmark igen en dag, så professionen kan leve videre. For sandheden er, at selvom man i dag kan lære sprog ved hjælp af sprogapper og udføre oversættelser ved brug af maskinoversættelse, så kræver det indgående uddannelse i faget, som Loius’ beretning også afslører, at udføre erhvervet professionelt, og dernæst er der den menneskelige faktor, som ikke kan erstattes. For en translatør er uddannet til at vide, hvornår en oversættelse er korrekt og ved, hvordan man skal gøre den korrekt, tilpasset modtagerforholdene, ved brug af den korrekte terminologi. Den slags ved maskinerne ikke. Og det er samtidig den store forskel på mennesker, der oversætter og translatører, der oversætter.

Sammenfattet af Caroline Qvist Abel