Er der taget højde for COVID-19-pandemien i jeres kontrakter?

Kom coronakrisen som en uventet askesky, som den fra vulkanen Eyjafjallajökull på Island, og lagde jeres forretning i dvale, bandt fly til jorden og stoppede for en stund for al trafik og handel?

Efterdønningerne er ikke til at tage fejl af. Vi har befundet os og befinder os fortsat i en krise, men kunne den have haft mindre omsiggribende konsekvenser for erhvervslivet i form af kontrakter, der havde været på forkant med fremtiden? Det er der måske nogle, der sidder og spørger deres juridiske afdeling om lige nu.

Uanset hvad er spørgsmålet hos de fleste utvivlsomt: Er her tale om force majeure, eller hvor placerer man ansvaret? Hvor står vi hver især?

Er corona force majeure?

Den juridiske definition af force majeure bliver i disse uger sandsynligvis gennemtestet, for coronakrisen har ført og vil unægtelig føre flere juridiske tvister med sig som en ekstra pandemi pga. ikke-realiserede løfter, afbrudte handler på tværs af landegrænser, kontraktbrud osv.

Vi er ikke juridiske eksperter i spørgsmålet om force majeure, men vi har gjort os til eksperter i at forstå terminologien på området – både det juridiske, det pandemiske og det tekniske.

Er det tid til at være på forkant med fremtiden? – spørger Alpha-Lingua

Har coronakrisen således givet anledning til at få kigget nærmere på jeres nuværende kontrakter med jeres internationale samarbejdspartnere? Står I allerede med en tvist, hvor I får brug for sproglig tolkeassistance?

Vi kan ikke garantere normaltilstande igen, men vi kan garantere professionel oversættelse og tolkning i enhver situation og til enhver opgave. Det er vi nemlig eksperter i på engelsk, italiensk, polsk, spansk og tysk.

Af Caroline Qvist Abel