Dødsattest udland – tips om oversættelse og legalisering

Brugbare tips om oversættelse og legalisering af dødsattester

I dag kan man som efterladt bestille en ”legaliseret dødsattest” fra Sundhedsdatastyrelsen, hvis man skal føre en skiftesag i udlandet. Der er dog nogle ting, du skal være opmærksom på.

Her er, hvad du skal vide om dødsattester

Når et menneske dør og efterlader sig arv i udlandet, kan det i forbindelse med skiftesagen i det pågældende land blive nødvendigt at fremvise en oversat og legaliseret dødsattest.

For at et offentligt udstedt dokument skal have juridisk gyldighed i udlandet, skal dokumentet (ligesom oversættelsen) have påsat en apostille fra Udenrigsministeriets legaliseringskontor. Apostillen påføres altid og kun et dokument med en våd underskrift fra en offentlig kendt myndighed.

Dødsattester udstedes af læger

Dødsattester udstedes som regel af en praktiserende læge, en retsmediciner, eller en anden form for vagthavende læge. Når sådan en dødsattest skal gøres retsgyldig, er det som udgangspunkt lægens underskrift, der legaliseres med apostille. Men eftersom Udenrigsministeriet kun sætter apostille på underskrifter fra offentlige myndigheder og personer, som de har (oprettet) i deres database, er der stor sandsynlighed for, at de ikke har den pågældende læge (som har underskrevet dødsattesten) i deres database.

Det betyder, du risikerer at gå fra Udenrigsministeriet med uforrettet sag, fordi de ikke kan legalisere en dødsattest, der er underskrevet af en ukendt læge, og derved forbliver attesten ubrugelig i udlandet.

Alpha-Lingua anbefaler at indhente en legaliseret dødsattest

Vil du undgå at spilde unødig tid, anbefaler vi at indhente en såkaldt ’legaliseret dødsattest’ fra Sundhedsdatastyrelsen. Læs også mere på dette link: sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger/selvbetjening_og_services/doedsattester

En legaliseret dødsattest bliver nemlig forsynet med en underskrevet/stemplet bagside fra Sundhedsdatastyrelsen – og da denne er en anerkendt myndighed, hvis medarbejdere er oprettet i Udenrigsministeriets database, er du allerede et skridt nærmere målet, da det nu er denne underskrift, der teknisk set legaliseres ved apostille. Alt du mangler for at komme helt i mål er nu at få den oversat og legaliseret fra Udenrigsministeriet.

***Bemærk***, at selvom det hedder en ’legaliseret’ dødsattest, så er der her tale om ’legalisering’ i form af verificering og må derfor ikke forveksles med legalisering i apostille-forstand, som kun udføres af Udenrigsministeriet.

Sundhedsdatastyrelsen skriver selv, denne ”legalisering er en verificeret kopi af den danske dødsattest, som ofte er nødvendig, når dødsattesten skal bruges i udlandet. En legalisering kan laves med dansk, engelsk eller tysk verificerende tekst bag på den danske dødsattest.” Det vil sige, en legaliseret dødsattest fritager dig ikke fra udgiften til legalisering hos Udenrigsministeriet.

Bestil sundhedsdatastyrelsens legaliserede dødsattest online

Sundhedsdatastyrelsens legaliserede dødsattest koster 381,50 kr. og bestilles online. Bemærk, at attesten per automatik udstedes med engelsk ”bagside”. Hvis dødsattesten derfor skal anvendes i et ikkeengelsktalende land, så skal man have den legaliserede dødsattest udstedt med en dansk bagside, så vores translatører kan oversætte den til det pågældende sprog og derefter få både oversættelsen af dødsattesten og oversættelsen af den ’legaliserede’ dødsattest legaliseret i Udenrigsministeriets forstand, dvs. med apostille.

Oversættelse af legaliseret dødsattest

Hvis dødsattesten skal oversættes til et andet sprog end engelsk og tysk, er det VIGTIGT, at du i rekvireringen eksplicit understreger, at den skal udstedes på dansk. Det er ligeledes vigtigt, at du aktivt vælger, at dødsattesten skal fremsendes i fysisk papirform med våd underskrift, og ikke blot som pdf. med digital signatur. Herefter forestår Alpha-Lingua oversættelsen og indhenter de rette apostiller hos Udenrigsministeriet.

Sundhedsdatastyrelsen gør slutteligt opmærksom på, at det ikke er muligt at udstede selve dødsattesten på engelsk, men at man i stedet kan få vedlagt et EU-standard-sprogbilag. Man kan også vælge at gøre, som Sundhedsdatastyrelsen selv skriver i deres FAQ: ”Hvis du ønsker at få dødsattesten oversat til engelsk (eller et andet fremmedsprog), har du mulighed for selv at kontakte en oversætter.

Kontakt Alpha-Lingua, der repræsenterer seks fremmedsprog og formidler endnu flere.

Skrevet af: Caroline Qvist Abel