Carina Graversen i TV MIDTVEST

Carina Graversen fra Alpha-Lingua fik taletid i et TV-indslag om teletolkning fra TV MIDTVEST i august 2016.

Budskabet er helt enkelt: En tolk bliver ikke en bedre tolk af at sidde bag en skærm, så inden man indfører teletolkning i alle regionerne, bør man sikre, at tolkene er uddannede og kompetente. Ellers bliver vigtige diagnoser, udredning eller medicinering ikke formidlet bedre end det, tolken formår at kommunikere. Under 10% af tolke i det offentlige har ikke en uddannelse i tolkning og/eller fagsprog – fx sundhedsfaglig terminologi – og det er bekymrende, hvis regionerne ikke kræver, at tolkene er certificerede tolke.

Ved siden af sit tolkearbejde arbejder Carina Graversen sideløbende i Translatørforeningens tolkeudvalg for at få indført en certificeringsordning for tolke i Danmark. Besøg deres side med tilhørende presseomtale her: tolkelisten.dk