Bureaukrati med bureaukrati på?

Bureaukrati-indlæg_ Alpha-Ligua

Ændringer af legaliseringsproceduren for oversættelser

I fremtiden skal alle oversættelser påtegnes af en yderligere instans, før Udenrigsministeriet kan apostillepåtegne oversættelsen. Det betyder, at tidligere statsautoriserede translatører og tolke ikke længere kan få deres underskrift legaliseret – men i stedet skal til eksempelvis en notar og derefter have notarens underskrift legaliseret!

Baggrund: Afskaffet beskikkelsesordning for translatører og tolke

Ifølge Udenrigsministeriet begrundes denne ændring med, at ”Tilpasningen foretages i medfør af ophævelsen af lov om translatører og tolke pr. 1. januar 2016, som afskaffede beskikkelsesordningen for tolke og translatører…”

Ny procedure for legaliseringsproceduren

Den såkaldte underskriftdatabase for beskikkede translatører er blevet slettet 3. juli 2017, og Udenrigsministeriets legaliseringskontor kan ikke længere legalisere de tidligere beskikkede translatørers underskrifter direkte.
Hvis en bekræftet oversættelse skal legaliseres, skal man derfor vælge at gå til én af følgende instanser, som alle tager ekstra tid og gebyrer:

* Notarpåtegning
* Dansk Erhverv
* Ambassader

Alpha-Lingua anbefaler

-at man vælger Dansk Erhverv, idet man som medlem af Translatørforeningen kan få en påtegning på sin underskrift, som bekræfter, at man er kvalificeret og certificeret oversætter. Translatørforeningen har indgået en aftale med Dansk Erhverv, som betyder, at foreningens medlemmer kan få påtegnet oversættelser til halv pris, dvs. 250 kr. inkl. moms. Læs mere her.

En notarpåtegning (som koster 300 kr.) bekræfter alene underskriverens, dvs. oversætterens identitet, men den bekræfter ikke, at oversætteren er uddannet, eller at oversættelsen er udført af en professionel, og der er desuden krav om, at man som translatør skal møde personligt op og underskrive i notarens påsyn. Dette krav gælder ikke hos Dansk Erhverv.

Den nye tilpasning trådte i kraft 3. juli 2017.