Bryllup i Italien?

Bryllup i Italien

Bryllupssæsonen er over os, og måske er I også nogle af de mange danskere, der overvejer at blive viet i udlandet. Jeg er selv lige blevet gift i Italien på et fantastisk slot i Veneto, og de smukke omgivelser og det pragtfulde vejr gjorde uden tvivl en stor dag endnu mere speciel. Hvis I som danske statsborgere vælger at blive gift i Italien, er der udover valg af bryllupstøj, kagecreme og bordpynt noget praktisk papirarbejde, I skal huske at få styr på i god tid.

Hvilke dokumenter skal man bruge?
Italien er et stort land med mange regionale forskelle, men vores mangeårige erfaring i italienskafdelingen hos Alpha-Lingua® har vist, at de italienske kommuner stort set altid efterspørger følgende dokumenter: • Ægteskabsattest • Fødselsattester fra begge parter Ægteskabsattesten kan I enten hente ved personligt fremmøde på jeres kommune, eller I kan bestille den på borger.dk, og efter et par uger vil I modtage den med posten. Fødselsattesterne kan I få udstedt af jeres kirkekontor, som I kan finde på Sogneportalen sogn.dk.

Hvis I har været gift før
Hvis I er skilt, vil dette fremgå af jeres civilstand på ægteskabsattesten. I dette tilfælde kræver italiensk lovgivning, at I for at indgå et nyt ægteskab i Italien skal have været skilt i mindst 300 dage, da I ellers skal medbringe en samtykkeerklæring fra jeres tidligere ægtefælle. For at kunne bevise, at I har været skilt i mere end 300 dage, er det nemmeste, at I beder jeres kommune i Danmark om at påføre skilsmissedatoen på ægteskabsattesten under jeres civilstand. Vores erfaring viser dog desværre, at ikke alle danske kommuner er villige/ i stand til at påføre denne dato. I så fald er det næste alternativ, at I får oversat jeres skilsmissebevilling(er) samt en retskraftpåtegning for hver bevilling. Disse dokumenter kan I få udstedt af Statsforvaltningen – husk, at de skal være affattet på dansk og ikke på engelsk, da vi ellers ikke kan oversætte dem. Hvis en af jer (eller begge) er skilt, vil det således være følgende dokumenter, I skal indhente:

  • Ægteskabsattest
  • Fødselsattester fra begge parter
  • Skilsmissebevilling(er)
  • Retskraftpåtegning(er)
  • Oversættelse af dokumenterne

Når I har indhentet alle de nødvendige dokumenter, skal I have dem oversat af en translatør, der laver en bekræftet oversættelse. Translatøren oversætter alle dokumenter og sætter sit stempel, hvormed han/hun står inde for, at der er tale om en fuldstændig og nøjagtig oversættelse af de vedlagte dokumenter. For at man kan lave en bekræftet oversættelse, skal samtlige originale dokumenter hæftes fysisk sammen med oversættelsen, som så bliver bundet ind til ét samlet, uadskilleligt dokument. Eftersom I skal sende oversættelsen ned til den italienske kommune, som så arkiverer den, skal I være opmærksomme på, at I ikke får jeres originale attester/dokumenter eller oversættelsen tilbage.

Legalisering? Alpha-Lingua kan hjælpe
Når dokumenterne er blevet oversat, skal de legaliseres. Denne proces er med de nye regler fra juli 2017 blevet lidt mere krævende end tidligere, eftersom det før var nok at få en såkaldt apostille på oversættelsen hos Udenrigsministeriet. Nu skal oversættelsen (eller rettere sagt: translatørens påtegning) først legaliseres af Dansk Erhverv (med et stempel), hvorefter oversættelsen skal hen til Udenrigsministeriet, som så legaliserer Dansk Erhvervs stempel med en apostille.

Hér skal I så være opmærksomme på, at nogle italienske kommuner ikke vil nøjes med, at der kun påføres en apostille på Danske Erhvervs stempel: De kan til tider kræve, at der også sættes en apostille på samtlige originale dokumenter i oversættelsen (fødselsattester, ægteskabsattest, evt. skilsmissebevilling(er) mv.). Det skal I huske at få afklaret med den italienske kommune, så I ikke risikerer at sende en oversættelse afsted, som de ikke vil godtage. Når alle dokumenter så er indhentet, oversat, legaliseret og sendt ned til Italien, bør den bureaukratiske del af brylluppet i hvert fald være på plads – så er der plads til den sjove del af planlægningen.

Dette indlæg er selvfølgelig kun vejledende, og vi anbefaler altid, at I henvender jer til den konkrete kommune i Italien, da der kan være særlige krav i den enkelte kommune. Uanset om I selv står for kommunikationen med den italienske kommune, eller om I henvender jer til en professionel vielsesservice, anbefaler vi altid, at I starter i god tid, da processen indebærer adskillige trin.

Hos Alpha-Lingua® kan vi bistå jer med at få oversat dokumenterne, legaliseret oversættelsen samt sende det hele til den italienske kommune alt efter jeres ønsker og situation. I er velkomne til at kontakte os for mere info og priser. Ellers er der ikke så meget andet at sige end: Rigtig meget held og lykke med brylluppet!