Alpha-Lingua repræsenteret ved EULITA

Anne Simonsen ved Eulita i Bulgarien 2018

Hvert år indkalder EULITA, the European Legal Interpreters and Translators Association, til konference og generalforsamling. Konferencen har et overordnet tema, og derudover diskuterer medlemmerne relevante emner og fagnørder med deres europæiske kolleger. I år var medlemmerne sat i stævne i Sofia i Bulgarien.

Alpha-Linguas ene engelske translatør Anne Simonsen mødte op som repræsentant for Translatørforeningen, der er medlem af EULITA sammen med mange andre lignende foreninger i EU. Konferencens tema var den aktuelle situation for juridiske tolke og oversættere i forhold til status og anerkendelse.

Oplæg om retstolkning i Sofias justitspalads

Fredag eftermiddag var der besøg i Sofias justitspalads, som huser byret, regionsret og diverse andre domstole. Under besøget afholdte viceretspræsidenten for Sofias byret et oplæg om retstolkning fra en dommers synsvinkel. Oplægget var på bulgarsk og blev tolket af en studerende, som havde den krævende opgave at tolke foran en sal fuld af erfarne tolke. Man fornemmede en vis usikkerhed, men det var en rigtig fin ilddåb for den unge tolk.

Humanitær tolkning til flygtninge

Lørdag var der fuldt konferenceprogram med mange interessante oplæg. Der var bl.a. oplæg om udfordringen med humanitærtolkning i Italien og Grækenland, for som mange ved, er disse lande modtagere af rigtig mange flygtninge fra forskellige lande. I Italien har man haft et pilotprojekt, hvor man uddannede nye humanitære tolke, og det var ganske interessant at høre, hvordan man har taklet disse store udfordringer.

Tolkes arbejde som retslingvistiske eksperter ved aflytninger

Der var også et oplæg om menneskerettighedsaspektet i forhold til tiltaltes adgang til tolkebistand ved kommunikation med deres forsvarer. Her blev der lagt vægt på, at man ikke skal være tvunget til at vælge en bestemt advokat, blot fordi vedkommende taler samme sprog som én selv. Man skal frit kunne vælge, også selvom der så er behov for tolkebistand. Vi hørte også om tolkes arbejde som retslingvistiske eksperter ved oversættelse/tolkning af aflytninger, hvor man blandt andet skabte en ny fagterm for præcis den type tolkearbejde, og endelig var der et oplæg om arbejdet med en ISO-standard for juridisk tolkning, som forventes færdiggjort i 2018.

Alt i alt et berigende og lærerigt arrangement, hvor der trods det stramme program også blev tid til at se Sofias smukke kirker og nyde lidt lokal mad.

Anne Simonsen ved Eulita 2018