Monthly Archives: oktober 2016

Politi- og retstolkning i Danmark og Tyskland

Posted on by omm

Der er stor forskel. Fx. er der ingen overlap mht. tolke for politi og retsvæsen i Tyskland. Læs mere