Anne Simonsen

Certificeret translatør og tolk i engelsk

Kontakt Anne

Tlf. +45 4243 6066

simonsen@alpha-lingua.dk

Engelsk translatør og tolk

Anne Simonsen er certificeret translatør og tolk i engelsk og har specialiseret sig i oversættelse af juridiske og finansielle tekster. For at sikre den højest mulige kvalitet i sit virke arbejder Anne professionelt med termdatabaser og oversættelsessoftware, samtidig med at hun har et fagligt forankret fokus på forskelle mellem britisk og amerikansk engelsk og de enkelte landes retssystemer.

Som certificeret translatør og tolk oversætter Anne primært økonomiske, administrative og juridiske tekster, lige som hun også tolker inden for disse områder.

Specialeområder
Anne har specialiseret sig i de juridiske, økonomiske og administrative faggrene, og hun finder arbejdsglæde i at udfærdige en oversættelse, der rammer modtagerkulturens stil og tone inden for den givne opgave. I forlængelse af sin specialisering har Anne udviklet stor viden om og er blevet passioneret bruger af termbaser og oversættelsessoftware, hvilket giver hende mulighed for at sikre den ensartethed og høje kvalitet, der for Anne er et must.

Arbejdsgivere og arbejdsgang
Anne arbejder typisk for myndigheder, virksomheder, advokatfirmaer og private organisationer. I sit virke som translatør og tolk har Anne opbygget en omfattende indsigt i de relevante fag- og sprogområder: Hun har f.eks. oparbejdet et uvurderligt kendskab til ligheder og ikke mindst forskelle i retssystemernes opbygning i bl.a. Storbritannien og USA. Anne tager ligeledes højde for, at oversættelsens målgruppe ofte ikke har engelsk som modersmål, hvilket eksempelvis kan kræve en forklarende tilpasning i oversættelsen.

Om Anne

Erfaring
Uddannelse
Kurser
Udlandsophold
Netværk
Privat