Anne Simonsen

Certificeret translatør og tolk i engelsk

Anne Simonsen
Tlf. +45 4243 6066
simonsen@alpha-lingua.dk

Engelsk translatør og tolk

Anne Simonsen er certificeret translatør og tolk i engelsk og har specialiseret sig i oversættelse af juridiske og finansielle tekster. For at sikre den højest mulige kvalitet i sit virke arbejder Anne professionelt med termdatabaser og oversættelsessoftware, samtidig med at hun har et fagligt forankret fokus på forskelle mellem britisk og amerikansk engelsk og de enkelte landes retssystemer.

Som certificeret translatør og tolk oversætter Anne primært økonomiske, administrative og juridiske tekster, lige som hun også tolker inden for disse områder.

Anne Simonsens specialeområder

Anne har specialiseret sig i de juridiske, økonomiske og administrative faggrene, og hun finder arbejdsglæde i at udfærdige en oversættelse, der rammer modtagerkulturens stil og tone inden for den givne opgave. I forlængelse af sin specialisering har Anne udviklet stor viden om og er blevet passioneret bruger af termbaser og oversættelsessoftware, hvilket giver hende mulighed for at sikre den ensartethed og høje kvalitet, der for Anne er et must.

Arbejdsgivere og arbejdsgang for en engelsk translatør

Anne arbejder typisk for myndigheder, virksomheder, advokatfirmaer og private organisationer. I sit virke som translatør og tolk har Anne opbygget en omfattende indsigt i de relevante fag- og sprogområder: Hun har f.eks. oparbejdet et uvurderligt kendskab til ligheder og ikke mindst forskelle i retssystemernes opbygning i bl.a. Storbritannien og USA. Anne tager ligeledes højde for, at oversættelsens målgruppe ofte ikke har engelsk som modersmål, hvilket eksempelvis kan kræve en forklarende tilpasning i oversættelsen.

Erfaring
 • Selvstændigt praktiserende translatør og tolk siden 2008 – strafferet, aftaleret, familieret, selskabsret, skatteret
 • Senior Language Specialist & Logoport Site Expert, Lionbridge Denmark (2006-2008) – EU-tekster, medicinsk udstyr, regnskaber
 • Translatør og konsulent, GlobalDenmark a/s (1999-2006) – finansiel lovgivning, klima, miljø, energi, arbejdsmarked, geologi
Uddannelse
Kurser
 • Entrepriseret
 • Writing Modern Legal English
 • Immaterialret
 • Legal Translation I+ II
 • Oversættelse af kontrakter i forb. med mergers and acquisitions
 • Den nye retskrivningsordbog
 • Den nye selskabslov – terminologi
 • Familie- og arveret – terminologi
 • Fogedret – terminologi
 • Konkurs og insolvens – sagsbehandling ved Sø- og Handelsrettens skifteafdeling
 • Legal English Master Class
 • Workshop om oversættelse af engelsk regnskabsterminologi
 • Pant og sikkerhedsrettigheder – terminologi
 • Insolvensret – terminologi
 • Svensk
 • Dansk medicinsk fagsprog – hvorfor og hvordan?
 • To workshops i engelsk kontraktret
Udlandsophold
 • Praktik i Europa-Parlamentets oversættelsestjeneste, Luxembourg (2000)
 • Studier ved Anglia Polytechnic University, Cambridge (1998)
 • Arbejde i Disneyland Paris (1996)
Netværk
 • Translatørforeningen (bestyrelsesmedlem maj 2016, næstformand aug. 2017, formand maj 2018-august 2019). Læs bl.a. om Tolkeudvalgets arbejde her.
 • Tolkesamfundet
Privat
 • Anne bor i Roskilde med mand og barn