Ophævelse af lov om translatører og tolke

Beskikkelsesordningen for translatører og tolke bortfaldt pr. 1. januar 2016, da lov om translatører og tolke blev ophævet.

Alle og enhver kan derfor kalde sig ”translatør”, men kunderne har ikke længere en sikkerhed for, at translatøren er uddannet eller har en fagsproglig eksamen.

Udlandet stiller dog stadig krav om, at oversættelser er autoriserede/bekræftede/certificerede, så der er lige så meget brug for bekræftede oversættelser som tidligere.

Translatører, der før 1. januar 2016 var optaget i Udenrigsministeriets database over statsautoriserede translatører, kan stadig få legaliseret deres underskrift med en såkaldt apostille i Udenrigsministeriet. Ministeriet har blot ændret betegnelsen til ”registreret translatør”. Alle Alpha-Linguas translatører er registreret i Udenrigsministeriets database.

Alle andre ikke-registrerede translatører skal først til notar og få legaliseret deres underskrift ved at møde personligt frem hos notaren, hvorefter de skal i Udenrigsministeriet for at få en apostille eller legalisering af notarens underskrift. Notaren bekræfter med andre ord kun oversætterens identitet – ikke oversætterens sproglige kompetencer.

Har du spørgsmål til bekræftede oversættelser eller legalisering/apostille, er du velkommen til at skrive eller ringe til os.

Du kan læse Udenrigsministeriets procedure for legalisering af oversættelser ved at klikke her.