Hvad er en translatør og tolk?

Indtil 2016 var translatør og tolk en beskyttet titel

Titlen translatør og tolk kunne man opnå ved at gennemføre en cand.ling.merc.-uddannelse og/eller bestå den statslige translatøreksamen.

En translatør og tolk skulle efter translatørloven (der blev ophævet januar 2016) gennemføre en femårig kandidatuddannelse i oversættelse og tolkning til og fra dansk og et fremmedsprog på et højt, specialiseret niveau. Som en vigtig del af den uddannelse, foruden en indgående træning i fremmedsproget, blev de studerende på cand.ling.merc.-studiet undervist i jura, økonomi og teknik. Det gav translatøren og tolken en unik faglig forståelse, som vedkommende skulle bruge for at kunne oversætte og tolke juridisk, økonomisk og teknisk sprog.

Højtuddannede translatører og tolke

Alle translatører og tolke hos Alpha-Lingua har gennemført denne uddannelse eller taget den tilsvarende translatøreksamen efter den tidligere gældende translatørlov.
En uddannet translatør og tolk har endvidere en bred kulturel og sproglig viden. Det betyder, at translatøren og tolken har indsigt i offentlige systemer, lovgivning, samfundsopbygning, forretningsadfærd og kulturelle normer i de sprogområder, hvor fremmedsproget tales. Denne viden bruger translatøren og tolken til at tilpasse sine oversættelser og tolkninger til modtageren i et givent sprogområde.
Mange translatører er soloselvstændige, der udfører deres virke i kontorfællesskaber eller i mindre virksomheder, som hos Alpha-Lingua.

Specialiserede translatører og tolke

En uddannet translatør og tolk er med andre ord specialiseret inden for eksempelvis juridisk sprog, økonomisk sprog og teknisk sprog og har gennemgået teori og praksis i disciplinen oversættelse og tolkning, hvilket adskiller sig markant fra andre rent sproglige studier. Fagsprogoversætteren er således det eneste rigtige valg, hvis det er afgørende, at det oversatte eller tolkede er 100 % korrekt og samtidig er udført under saglige og kvalificerede hensyn til modtagerforholdene. Det er sådan oversættelse og tolkning bl.a. er med til at sikre retssikkerheden i vores samfund.

For mere information om Alpha-Linguas specialer, kontakt din translatør her.