Kvalificeret tolkning efterlyses i det danske sundhedsvæsen

Ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder påpeger behov for kvalificeret tolkning i det danske sundhedsvæsen

Hele 48% af de praktiserende læger i Danmark bruger til tider en pårørende som tolk over for en patient, og det er langt fra tilfredsstillende.

En pårørende har aldrig de fornødne færdigheder i at tolke, for vedkommende kan i sagens natur ikke undgå at være følelsesmæssigt påvirket og kender ikke de lægefaglige udtryk, hvilket forringer tolkningen, tilliden og sikkerheden for, at lægens budskab formidles korrekt.

Så der er i høj grad behov for kvalificerede tolke i sundhedsvæsenet, hvilket Translatørforeningens tolkeudvalg understøtter på alle områder.

Translatørforeningens tolkeudvalg har bl.a. bidraget med følgende anbefalinger til rapporten fra Institut for Menneskerettigheder:

Hele rapporten fra Institut for Menneskerettigheder kan downloades her.