Carsten Eilersen

Translatør og tolk, cand.ling.merc. i fransk

Carsten Eilersen
Tlf. +45 2175 9910
eilersen@alpha-lingua.dk

Fransk translatør og tolk med bred erfaring

Carsten Eilersen er translatør og tolk i fransk, og hans arbejde kræver en indgående viden om de fagområder, han oversætter inden for. I mange år har han arbejdet med en kombination af fransk sprog og teknisk ekspertise.

Hvis en dansk virksomhed skal have opført en fabrik i Frankrig, har virksomheden brug for en translatør og tolk, der ved noget om både jura, økonomi og byggeri. Inden fabrikken bygges, skal virksomheden have udarbejdet alt fra udbudsmateriale, kravspecifikationer og kontrakter til detaljerede byggebeskrivelser på fransk.

Som translatør og tolk i fransk er Carsten uddannet i at tolke og oversætte juridisk, økonomisk og teknisk sprog.

Indsigt i juraens og teknikkens verden
Advokater og anklagere har brug for en oversætter, der har et grundigt kendskab til deres fagudtryk, og som er i stand til at oversætte kendelser, stævninger og anklageskrifter korrekt. De hyrer Carsten, fordi han har en solid erfaring med fransk juridisk sprog inden for både strafferet og civilret. Carsten løser især oversættelsesopgaver for politi, retsvæsen og centraladministrationen; i civilsager oversætter han alle typer dokumenter mellem klienter og advokater.

Carsten arbejder struktureret og er årvågen overfor, om han har forstået den tekst, han skal oversætte. Er der uklarheder kontakter han straks kunden. På kontoret i København oversætter han også tekniske manualer og beskrivelser af tekniske produkter inden for autoteknik, IT, skibsfart og en række andre områder. Han ved for eksempel, hvordan motorkøretøjer er skruet sammen og kan derfor tale mekanikerens sprog.

Tolkning med kort varsel
Ofte bliver Carsten Eilersen ringet op med kort varsel for at tolke ved en politiafhøring eller et retsmøde. Han har arbejdet med fransk oversættelse og tolkning siden 1985 og har de franske og danske juridiske fagudtryk på rygraden. Han kan derfor hurtigt sætte sig ind i en kompleks juridisk sag. Sædvanligvis får han også kun en kortfattet briefing på vej ind i retssalen eller på vej ind ad porten ved et fængselsbesøg.

Erfaring
 • Selvstændig translatør siden 1991
 • Eksportchef (1989-1991)
 • Eksportassistent (1987-1989)
 • Dokumentalist og translatør (1985-1987)
Tillidshverv
 • Censor ved de erhvervssproglige uddannelser ved handelshøjskolerne (1994-2008)
 • Medlem af Ankenævnet for BA- og cand.ling.merc.-studierne på Copenhagen Business School, (CBS), (2007-2008)
 • Medlem af Translatørforeningens bestyrelse (1989-1994)
 • Medlem af Cand.ling.merc.-foreningens bestyrelse (1986-1988)
Uddannelse
 • Translatørbeskikkelse (1985)
 • Cand.ling.merc. i fransk fra CBS (1985)
 • EA i fransk og engelsk fra CBS (1982)
 • Gymnasie- og universitetsophold i Frankrig (1977-1978)
Kurser
 • Domstolsreformen (2007)
 • Dansk-fransk arveret
 • Sprogteknologiske værktøjer: Trados, Transit, m.fl.
 • Tekstforfatning – bedre dansk
Netværk
Privat
 • Carsten bor i Furesø