Vores speciale

Syv translatører og tolke i samme hus

Vi er certificerede

Alpha-Lingua er en oversætter- og tolkevirksomhed, der siden 1978 har tilbudt oversættelse og tolkning fra engelsk, tysk, spansk, italiensk og polsk.

Tolkning og oversættelse inden for jura, medicin, økonomi og teknik

Alle hos Alpha-Lingua har en sproglig kandidatuddannelse med speciale i tolkning og oversættelse, og vi var frem til afskaffelsen af statsautorisationen i 2016 beskikkede.

I dag er vi certificeret gennem Translatørforeningen.

Sproglige specialister

Vi er specialister i at tolke og oversætte inden for jura, medicin, økonomi og teknik, og vi løser sproglige opgaver for offentlige myndigheder, domstole, politi, advokater, revisorer og virksomheder. Vores viden om andre fagområder end det sproglige gør os desuden til en værdifuld samarbejdspartner for vores kunder.

Tavshedspligt og juridisk gyldige dokumenter

Som certificerede translatører og tolke har vi tavshedspligt og overholder gældende GPDR-regler. Vi er desuden upartiske, hvad enten vi løser opgaver for myndigheder eller erhvervskunder. Skal oversættelsen forelægges en offentlig myndighed i Danmark eller i udlandet, kan vi stemple og bekræfte den, så den har juridisk gyldighed.

Høj faglig kvalitet

Vi sætter en ære i at levere oversættelse og tolkning af højeste faglige kvalitet, og vi gengiver originalteksten loyalt og præcist. Vi sætter os grundigt ind i enhver sproglig opgave og leverer en løsning, der er tilpasset vores kunders behov.

Alpha-Lingua er din garanti for kvalitet og erfaring

Når du anvender en translatør eller tolk fra Alpha-Lingua, er du garanteret høj professionalisme, stor faglighed og et etisk regelsæt:

• Vi er et translatørfællesskab med mere end 40 års erfaring
• Vi er alle tolke og translatører med videregående uddannelse specifikt inden for tolkning og oversættelse
• Vi stiller vores kompetence til rådighed for bl.a. virksomheder og myndigheder
• Vi følger Translatørforeningens etiske regler
• Vi har tavshedspligt.

Vi hjælper dig altid videre

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende os en mail eller ringe til os.